Ota yhteyttä velkaneuvontaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin!

Velkaneuvontaa ja neuvoja siitä, miten tästä eteenpäin, voit saada seurakuntien diakoniatoimistoista. Tärkeää on ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään ja sopia tapaamisesta. Tuo tapaamiseen mukaasi kaikki taloudellista tilannettasi ja velkatilannettasi kuvaavat dokumentit (tiliotteet, KELA:  tuesta päätökset, toimeentulotuen päätös, ulosottoviraston tiedotteet, perintätoimiston kirjeet jne).

Sinulla on myös mahdollista ottaa yhteyttä Vaasan kaupungin velkaneuvontaan. Se on tarkoitettu Vaasan ja lähikuntien asukkaille. Varaa tapaamisaika ja vie mukanasi velkaneuvojan pyytämät dokumentit. Jonotusaika tapaamiseen vaihtelee muutamista päivistä muutamiin viikkoihin. Soita p. 06-325 3515 tai p. 06-325 3516