Uutislistaukseen

Kirkkoherraehdokas esittäytyy: Olavi Saurio

Olavi Saurio.jpg

Olavi Saurio

  1. Mitä haluat kertoa itsestäsi?

Olen Olavi Saurio ja syntynyt Imatralla vuonna 1963, ja siellä olen viettänyt suurimman osan lapsuuttani ja nuoruuttani. Sitten muutin Helsinkiin, jossa suoritin yliopistossa teologian lisensiaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Piispa Samuel Lehtonen vihki minut papiksi Helsingissä 1986. Pisimpään olen toiminut pappina Rauman seudulla, vuodesta 1995 lähtien Lapin seurakunnan kirkkoherrana ja seurakuntaliitoksen jälkeen Rauman seurakunnan kappalaisena vuodesta 2009. Min farmor var svenskspråkig, men jag talade med henne på finska.

  1. Miksi haet Mustasaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherraksi?

Ensimmäinen vakituinen papinvirkani oli Vähänkyrön seurakunnan kappalaisen virka 1990-luvun alkupuolella, ja silloin yhteistyö myös Mustasaaren seurakunnan suomenkielisen työn kanssa tuli tutuksi. Monet esivanhemmistani ovat eläneet ja toimineet Etelä-Pohjanmaalla ja Mustasaaren läheisyydessä, esimerkiksi Vöyrin kirkkoherra Karl Fredrik Stenbäck vanhempi (k. 1838) ja Alavuden ja Kuortaneen kirkkoherra Karl Fredrik Stenbäck nuorempi (k. 1875). Kun olen Vähänkyrön vuosien jälkeen toiminut melkein 30 vuotta Rauman seudulla ja työuraa on parhaimmillaan jäljellä melkein kymmenen vuotta, voisinko tehdä sen ”paluumuuttajana” Pohjanmaan rannikkoseudulla Mustasaaren suomalaisessa seurakunnassa?

  1. Mitkä kolme asiaa näet tärkeimpinä kirkkoherran työssä?

Kirkkoherran tulee huolehtia siitä, että seurakunnassa voidaan elää ja toimia turvallisesti siten, että usko Kristukseen, Jumalan sanan ja sakramenttien äärellä oleminen saa toimia keskuksena. Toiseksi kirkkoherran tulee huolehtia siitä, että seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset saavat turvallisesti ja innostavasti toteuttaa tehtäväänsä seurakunnassa. Kolmanneksi kirkkoherran tulee huolehtia siitä, että seurakunnan hallinto hoidetaan hyvin luottamushenkilöiden kanssa.

  1. Mikä on vahvuutesi johtamistyössä?

Tuorein kokemukseni johtotehtävistä on, että olen ollut virkavapaalla Rauman kappalaisen virastani ja olen päättämässä reilun vuoden työrupeamaani Joutsan seurakunnan virkaa tekevänä kirkkoherrana. Ennen seurakuntaliitosta Raumaan toimin Lapin seurakunnan kirkkoherrana 14 vuotta. Rauman seurakunnassa olen toiminut vuosien ajan sihteerinä kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja Lapin kappeliseurakunnan kappelineuvostossa. Rauman seurakunnassa toimin myös muutaman kuukauden ajan vuonna 2015 hallintojohtajan viransijaisena. Koen, että vahvuuteni on kyky tuntea seurakuntatyötä koskevat säädökset ja soveltaa niitä seurakunnan tarpeen mukaan.

  1. Millä tavoin ajattelet, että voisit jatkaa kodikkaan ja lämpimän seurakunnan perinteen jatkumista?

Toimin kannustavasti siten, että kaikki seurakunnassa hyviksi ja kotoisuutta luoviksi todetut käytännöt voivat jatkua, ja haluan toki myös itse toimia yhdessä seurakuntalaisten ja työtoverien kanssa kodikkuutta ja lämpöä välittävällä tavalla. Haluan toimia siten, että seurakunnassa jokaisella olisi hyvä olla ja toimia.

  1. Miten kehität vapaaehtoistyötä?

Tahdon huolehtia siitä, että seurakuntalaisilla, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, olisi siihen mahdollisimman luontevia tilaisuuksia. Pidän tärkeänä, että eri tavalla vapaaehtoistyötä tekevät kokisivat tekevänsä työtä omalla paikallaan seurakunnan yhteiseksi rakennukseksi. Kun seurakunnassa koetaan, että tiettyjä asioita varten tarvitaan uusia vapaaehtoisia, on tärkeää, että seurakuntalaisia innostetaan siihen. Vapaaehtoisia on tärkeä tukea ja huolehtia tarvittaessa heidän koulutuksestaan.

  1. Miten usko näkyisi kirkkoherran työssä?

Haluan toki myös omalla esimerkillä osoittaa, että usko Kristuksen sovitustyöhön on elämän perustavin asia. Toki pyrin siihen, että se, miten elän ja toimin, olisi sopusoinnussa kristillisen uskon kanssa.

  1. Mitä muuta haluat sanoa tämän haastattelun lukijoille?

Toivon, että seurakunnassa kynnys olla mukana on erittäin matala, ja kristillisen uskon asioita voi olla omaksumassa ja kyselemässä turvallisessa ilmapiirissä. Jos tunnet, että saat parhaiten hengellistä ravintoa kirkkomme herätysliikkeiden tai hengellisten liikkeiden piirissä, toivon, että voit saada tätä myös Mustasaaren suomalaisen seurakunnan toiminnan yhteydessä. Haluan toimia sen hyväksi, että seurakunta tekee hyvää yhteistyötä kirkkomme sisällä toimivien liikkeiden, eri kristillisten seurakuntien kuin myös paikkakunnan kansalaisjärjestöjen ja ryhmien kanssa.

 

Olavi Saurion esittelyvideo

9.2.2024 13.30