Hyvä parisuhde ei säily hoitamatta hyvänä

Parisuhdetta on usein kuvainnollisesti verrattu talojen kivijalkaan tai perustuksiin. Sen päälle rakennettua taloa puolestaan on verrattu perheeseen. Kun perustus tai kivijalka on kunnossa, sen päällä lepäävä talo seisoo tukevasti ja kykenee sortumatta vastustamaan kovatkin sääolot. Niitä voivat kuvainnollisesti olla erilaiset elämän vaikeudet, kuten rahaongelmat, ihmissuhdeongelmat, kriisit ja surut, sairaudet, lapsiin liittyvät ongelmatilanteet ja niin edelleen.

Parisuhdetta, tuota perheen kivijalkaa kannattaa hoitaa parhaan taitonsa mukaan, koska hyvin toimivasta parisuhteesta hyötyy koko muu perhe. Ongelmatilanteessa hyvin toimiva parisuhde saa puolisot puhumaan keskenään tilanteen ratkaisemiseksi. Helppoa ongelmien selvittely ei ole aina siltikään, mutta hyvin toimivassa parisuhteessa puolisoilla on tallella halu tehdä yhdessä, ratkaista asia yhdessä ja toimia yhdessä. Hyvin toimiva parisuhde on parhaimmillaan kuin samaan päämäärään pyrkivä tiimi. Jos yhteistä halua ei enää löydy tai se on kateissa, seurauksena voi olla repiviä riitoja tai ero. Näistä kärsivät puolisoiden lisäksi muukin perhe.

Joskus taas ongelmat voivat olla niin ylitsepääsemättömiä, että on perheen kannalta paras päätyä eroamaan. Tällaisia ongelmia voivat olla esim. väkivalta tai päihdeongelmat.

Hoida parisuhdettasi jo ennen kuin ongelmia edes on olemassa. Hyvä ja toimiva suhde puolisoiden välillä auttaa ongelmien kohdatessa. Hoida parisuhdettasi säännöllisesti, ottamalla esimerkiksi kahdenkeskistä aikaa puolisosi kanssa, keskittymällä yhteiseen mukavaan tekemiseen, älypuhelimet unohtaen. Älä tunne huonoa omatuntoa lasten vuoksi, jos otatte puolisosi kanssa kahdenkeskistä aikaa ja viette lapset esimerkiksi mummolaan illaksi.

Yhdessä vietetty aika on parasta parisuhteen hoivaa ja se näkyy arjessa koko perheen hyvänä vointina.

 

Muualla verkossa: 

https://www.terve.fi/teemat/rakkausklinikka

https://www.parisuhteenpalikat.fi/

https://parisuhdekeskus.fi/

https://parempiavioliitto.fi/

https://perhesuhdekeskus.fi/

https://mennaaneteenpain.fi/

 

Kun parisuhdeasiat tai perhe-elämään liittyvät asiat askarruttavat, voit klikata esim. Väestöliiton linkkiä (alla).

Linkistä pääset suoraan Hyvä kysymys-palstalle, minne voit kirjoittaa anonyymisti oman kysymyksesi ja saada asiantuntijavastauksen.

Kokeile, se voi auttaa eteenpäin:

 

Hyvä kysymys - Kun elämä askarruttaa (hyvakysymys.fi)