Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Kirkon työnohjauksella on pitkä historia. Sen voidaan katsoa alkaneen 1960-luvulla ja vakiintuneen 1970-luvun alkupuolella, kun kirkko aloitti työnohjaajakoulutukset. Kirkko on ensimmäisiä ja keskeisiä toimijoita työnohjauksen rantautumisessa suomalaiseen työelämään. 

Mustasaaren suomalaisessa seurakunnassa toimii diakonissa, työnohjaaja Heli Salmela. Hän antaa työnohjausta sekä kirkon työntekijöille että muiden yhteiskunnan alojen työntekijöille. Sinun ei tarvitse olla kirkon jäsen, eikä uskonnollisuuttasi kysellä. Työnohjauksessa keskitytään työhösi liittyviin kysymyksiin.

Mikäli pohdit työnohjauksen tarvetta ja aloitusta, ota yhteyttä Heli Salmelaan. Tavoitat hänet parhaiten sähköpostitse heli.salmela@evl.fi tai puhelimitse 050-554 4498.

Heli Salmela

Kuva: Heli Salmela

Missä, milloin ja kenelle työnohjausta?

Missä:

-Sepänkylän seurakuntakeskuksessa sille varatussa, rauhallisessa tilassa (Niilontie 3) tai muussa, yhteisesti sovittavassa paikassa. 

-TEAMS: ssa työnohjaajan luomalla kutsulla.

-sovitusti myös työnohjauskävelyllä tai muussa ulkotilassa

Milloin:

-ajankohta sovitaan yhdessä, mutta pääsääntöisesti pyritään säännölliseen tapaamisaikaan ja -paikkaan 1-3 viikon välein

Kenelle:

-yksilötyönohjaus

-ryhmätyönohjaus (max. 10 hlöä)

-tiimeille

-esihenkilöille, johtaville työntekijöille