YHTEISVASTUUKERÄYS on Suomen ev.lut. kirkon suurin vuosittainen keräys. Sen kohteeksi valitaan ajankohtainen, apua kipeästi tarvitseva kohde sekä Suomessa että ulkomailla. Keräyksen tuotosta 20 % jää kotiseurakuntaasi, joka päättää mihin teeman mukaiseen kohteeseen tuotto paikallisesti ohjataan (muista seurakunnan oma viitenumero. Mustasaaren suomalaisen seurakunnan viitenumero on 307 428).

Osallistumalla keräykseen voit auttaa lähimmäistäsi! Seuraa kotiseurakuntasi verkkosivuja, seurakuntalehti Siltaa, kirkollisia uutisia ja seurakunnan facebook-sivuja, niin pysyt ajan tasalla.

Voit osallistua keräykseen tilinumeroille:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41 (HELSFIHH), Nordea FI16 2089 1800 0067 75 (NDEAFIHH), Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28 (OKOYFIHH). Saaja: Kirkkopalvelut ry/ Yhteisvastuukeräys. Viestikenttään: "Lahjoitukseni Yhteisvastuukeräykselle." Viitenumero: 307 428

Keräyslupa on vuosittainen (RA/2017/785) ja se koskee koko Suomea, Ahvenanmaata lukuunottamatta ja on voimassa vuosittain 1.9 -31.8.

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.