Päätöksenteko

Seurakuntayhtymässä jokaisella seurakunnalla on seurakuntaneuvosto, joka johtaa seurakunnan toimintaa.  Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa.  Kirkkoherra on neuvoston puheenjohtaja. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa. Seurakuntaneuvosto käsittelee pääosin samoja asioita kuin kirkkoneuvosto, ellei tehtäviä ole määrätty yhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Yhtymän ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto. Valtuusto päättää esimerkiksi yhtymän talouden päälinjoista.  Myös yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa.

Yhtymän yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa.  Yhteinen kirkkoneuvosto toimii myös yhteisen kirkkovaltuuston valmistelevana ja täytäntöönpanevana elimenä.