KUA
KUA auttaa maailmalla

Kirkon Ulkomaanapu (KUA)

tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Se toimii  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuttamana kirkon kansainvälisen diakonian toteuttajana. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Kirkon Ulkomaanavun arvot ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus.

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii diakoniatyöntekijä Heli Salmela (puh. 050 554 4498 heli.salmela [at]evl.fi) ja häneltä voi saada lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.

 

Suvivirren laulutilaisuuksissa kerätään sanoin ja sävelin!

Mustasaaren suomalaisessa seurakunnassa järjestetään keväisin ja kesäisin yhteislaulutilaisuuksia. Niissä lauletaan SUVILINNUN LAULUJA Kirkon Ulkomaanavun tuottamasta lauluvihkosesta ja kerätään kolehtina samalla varoja juuri niille, jotka ovat sinä vuonna maailmalla kaikkein vaikeimmassa asemassa sotien, luonnonkatastrofien tai muiden yhteiskunnallisten mullistusten vuoksi.

Lapset, naiset ja vanhukset sekä eri tavoin sairaat ja vammaiset ovat tavallisesti ne ihmisryhmät, joilla on vaikeinta. Kirkon Ulkomaanapu haluaa avullasi auttaa heitä!

Tule sinäkin mukaan jos näet mainostettavan SUVILINNUN LAULUJA! Osallistu, laula täysin rinnoin ja nauti laulun riemusta - autat samalla kaikkein heikoimpia.

 

Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö

diakonissa
Niilontie 3
65610 Mustasaari

Diakonissa on terveydenhuollon ammattihenkilö ja kirkon diakoniatyön asiantuntija. Hänen tehtävänään on "edistää ihmisten, perheiden ja yhteisöjen terveyttä, vahvistaa voimavaroja, antaa toivoa ja tukea omatoimista selviytymistä. Lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys, eettinen ja oikeudenmukainen toiminta sekä oma luovuus". (Lainaus: Diakonia-ammattikorkeakoulu)

Heli on myös työnohjaaja. Hänellä on pätevyys toimia sekä kirkon, että yhteiskunnan muiden alojen työntekijöiden työnohjaajana. Työnohjaaja auttaa työntekijää oman työnsä tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Ota yhteyttä, mikäli tarvitset työssäsi apua, pohdit työssä jaksamisen kysymyksiä tai vaikkapa ammatinvaihtoa.

Heli toimittaa seurakunnan Silta-lehteä viestintäalan ammattilaisena (FM) ja toimii pienimuotoisena mainosnikkarina, kun omalta päätyöltään ehtii.