Hautajaiset

Läheisen ihmisen kuolema tuo usein mieleen monia hämmentäviä kysymyksiä. Surun ja kaipauksen keskellekin kuuluu kristinuskon sanoma: kuolema on jo voitettu. Jeesus Kristus on kuoleman voittaja. Hän antaa meille toivon jälleennäkemisestä. Läheisen kuolema pysäyttää meidät, mutta samaan aikaan joudumme hoitamaan monia käytännön asioita surun keskellä. Silloin on hyvä tietää, että et ole yksin. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala, Taivaallinen Isämme. Jumala kuulee,  auttaa ja kantaa sinua surun, ikävän ja kysymysten keskellä. 

Seurakunnan työntekijät haluavat olla myös tukena ja apuna. Toivomme seuraavien käytännöllisten tietojen olevan teille avuksi järjestäessänne läheisenne hautausta.

Ennen hautausta

Hautauksen järjestelyjä varten tulisi hyvissä ajoin ottaa yhteys seurakunnan virastoon, puh. 044 595 9278, ja sopia hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden paikasta ja varata tilaisuuteen pappi ja kanttori. Mustasaaressa sijaitsevien hautausmaiden hautapaikka-asioissa soitetaan seurakuntayhtymän hautausyksikköön, puh. 040 356 6398. Omaisten valitsema hautaustoimisto palvelee monissa käytännön asioissa.

Papit hoitavat hautaukset vuoroperiaatteen mukaan, mutta hautauksen voi omaisten toivomuksesta hoitaa joku muukin kuin vuorossa oleva pappi mikäli mahdollista. Tapaaminen sovitaan yleensä siunausta edeltävälle viikolle. Siunaukseen varattu pappi ottaa teihin yhteyttä siunaukseen liittyvissä järjestelyissä ja tapaamisajankohdan sopimisessa. Kaikista mieltä askarruttaviasta asiosta on hyvä puhua ja pyytää neuvoja.

Toimituskeskustelu papin kanssa

Papit pyrkivät tapaamaan vainajan lähiomaiset tai muut hautauksesta huolehtivat henkilöt joko seurakunnan tiloissa tai muussa sopivassa paikassa. Pitkien välimatkojen tai muiden syiden takia keskustelu käydään joskus myös puhelimessa. Toimitukseen valmistautuvan papin on hyvä tietää jotain vainajan elämänvaiheista, perheestä ja muista vainajan elämään liittyvistä asioista. Kun puhutaan läheisen ihmisen menetyksestä, olennaisia asioita ovat viimeiset vaiheet, yhdessä tehdyt arkisetkin asiat, kaikki rakkaimmat muistot. Siunauskeskusteluun voi ottaa mukaan vainajan kuvan. Toimituskeskustelun aikana voidaan valita siunaustilaisuuden virret ja käydä läpi hautajaisten yksityiskohdat.

Siunaustilaisuus

Hautaan siunaaminen on luonteeltaan kristillisen seurakunnan jumalanpalvelus, jonka keskeisiä osia ovat rukous ja Jumalan sana. Siunaus toimitetaan joko Mustasaaren kirkossa tai Vaasan siunauskappelissa sekä tarpeen mukaan myös muissa Mustasaaren alueella toimivissa kirkoissa.

Vaasan siunauskappelissa hoidetaan arkku kirkkosaliin valmiiksi. Mustasaaren kirkkossa hautaustoimisto järjestää arkun ensin kirkon vieressä olevaan ruumishuoneeseen ja tarvittaessa myös kirkkoon. Tavallisesti kantajat kokoontuvat hakemaan arkkua ruumishuoneelta noin 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Vainajan lähiomaiset istuvat edessä. Siunaustilaisuudessa voidaan virsien lisäksi esittää myös muuta tilaisuuteen sopivaa musiikkia. Hautajaiset on surujuhla, jossa hillityllä, yleisimmin tummahkolla pukeutumisella osoitetaan kunnioitusta ja osanottoa.

Mikäli kirkossa valokuvataan, tämän on tapahduttava arvokkaasti ja mahdollisimman huomaamattomasti. Rauhattoman lapsen kanssa voidaan tilaisuutta seurata Mustasaaren kirkon urkuparven alla olevasta leikkihuoneesta, jonka yhteydestä löytyvät myös WC-tilat.

Kukkien lasku

Kukat  lasketaan yleensä ensimmäisen virren jälkeen. Kukkia laskettaessa voidaan toimia esim. seuraavalla tavalla:

- päällysvaatteet jätetään kirkon penkkiin tai vaatenaulakkoon

- lähisukulaiset laskevat kukkansa ensin

- teksti luetaan tai kukat lasketaan hiljaa

- kukat lasketaan arkun viereen, ei sen päälle

Viimeisen virren jälkeen kukat haetaan pois ja kantajat asettuvat paikoilleen.

Haudalla

Saavuttuaan haudalle kantajat odottavat hetken, kunnes saattoväki ehtii tulla lähelle hautaa. Arkkua hautaan laskettaessa miehet ottavat hatun pois päästä. Kantajat tekevät samoin, kun ovat laskeneet arkun hautaan ja vetäneet kantoliinat ylös haudasta. Vanhan kristillisen tavan mukaan arkku lasketaan hautaan siten, että vainajan kasvot ovat itään, nousevan auringon suuntaan.

Jos kukat on laskettu jo kirkossa voi haudalla useampi yhtä aikaa asettaa kukat hautakatteelle.  (Hautakatteen päälle ei saa laittaa kynttilää palovaaran vuoksi.) Kun kukat on viety haudalle, lauletaan säkeistöjä virrestä 377, jonka jälkeen joku lähiomaisista esittää vanhan tavan mukaan kutsun mahdolliseen muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus. Joskus omaiset haluavat kokoontua ilman seurakunnan työntekijöitä. Papin kanssa sovittaessa myös pappi ja kanttori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tilaisuuden alkuun. Pandemia-aikana seurakunnan työntekijät eivät tosin osallistu muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus voidaan toteuttaa esim. seuraavalla tavalla: 

(- normaalioloissa alkuhartaus: virsi, papin puhe, rukous ja virsi)

- ruokailu tai kahvitarjoilu (ruokailua voi edeltää ruokavirsi)

- muistohetki, johon voi sisältyä adressien lukua, puheenvuoroja ja omaisten musiikkiesityksiä. Varsinkin pienen saattoväen on luontevaa muistella keskustellen yhdessä.

Haudan hoito

Kirkkolaki velvoittaa hoitamaan hautaa hautausmaan arvon mukaisesti. Omaiset voivat itse huolehtia haudan hoidosta tai antaa sen seurakunnan tehtäväksi. Hautauksen jälkeen tulee omaisten huolehtia itse siitä, että reunakivet ja muistomerkki asetetaan paikoilleen.

Surun hoitaminen

Vanha hyvä perinne on osallistuminen jumalanpalvelukseen hautausta seuraavana sunnuntaina, jolloin luetaan yhteisen esirukouksen yhteydessä vainajan nimi ja rukous surevien puolesta. Tästä niin kuin pyhäinpäivän nimen lukemisesta sovitaan hautajaiskeskustelussa.

Voitte ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, jos koette tarvitsevanne tukea tai apua. Pyhäinpäivänä seurakuntamme kutsuu erityisesti kaikkia surevia kirkossa järjestettävään tilaisuuteen. Tällöin on tapana lukea vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimi ja sytyttää muistokynttilä.

Jeesus lohdutti ennen omaa kuolemaansa opetuslapsiaan. Hänen sanansa kuuluvat myös meille.

: "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen." (Joh.14:1-6)

puinen sydän

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin