Diakonissa, työnohjaaja 

Heli Salmela

p. 050 554 4498

+ tekstiviestit/ Whatsup-viestit

heli.salmela@evl.fi 

Mustasaaren suomalainen seurakunta 

MUSTASAAREN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN DIAKONIAKERÄYS:

Jos haluat auttaa vähävaraisia mustasaarelaisia, voit lahjoittaa haluamasi summan diakonia-avustustilillemme. Keräys on voimassa ympäri vuoden.

Kirjoita viite-osaan saajan nimi (Mustasaaren suomalainen seurakunta/ diakoniatili), jotta lahjoituksesi menee oman seurakuntasi avustustyöhön.

DIAKONIA-AVUSTUSTILIN IBAN-NUMERO:

FI 07 4970 1440 0007 15 (HELSFIHH)

KIRJOITA VIITTEEKSI AINA SAAJA:

Mustasaaren suomalainen seurakunta/ diakoniatili

RAHANKERÄYSLUPA: nro RA/ 2020/ 1354

Diakoniatyöntekijä auttaa avun tarpeessa olevia esimerkiksi ostokorteilla ruokakauppaan tai antaa mukaan ruokakassin. Joskus taloustilanne voi vaatia jonkun pienen laskun maksamista, ettei velkakierrettä pääse syntymään.

Isommissa avustuksissa diakoniatyöntekijä on aina yhteistyössä Kelan ja kunnan sosiaalitoimen kanssa ja tähän pyydetään asiakkaalta aina kirjallinen suostumus.

Lisätietoja saat diakoniatyöntekijä Heli Salmelalta p. 050-554 4498 heli.salmela@evl.fi 

 

Ota yhteyttä

diakonissa
Niilontie 3
65610 Mustasaari

Diakonissa on terveydenhuollon ammattihenkilö ja kirkon diakoniatyön asiantuntija. Hänen tehtävänään on "edistää ihmisten, perheiden ja yhteisöjen terveyttä, vahvistaa voimavaroja, antaa toivoa ja tukea omatoimista selviytymistä. Lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys, eettinen ja oikeudenmukainen toiminta sekä oma luovuus". (Lainaus: Diakonia-ammattikorkeakoulu)

Heli on myös työnohjaaja. Hänellä on pätevyys toimia sekä kirkon, että yhteiskunnan muiden alojen työntekijöiden työnohjaajana. Työnohjaaja auttaa työntekijää oman työnsä tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Ota yhteyttä, mikäli tarvitset työssäsi apua, pohdit työssä jaksamisen kysymyksiä tai vaikkapa ammatinvaihtoa.

Heli toimittaa seurakunnan Silta-lehteä viestintäalan ammattilaisena (FM) ja toimii pienimuotoisena mainosnikkarina, kun omalta päätyöltään ehtii.